برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

واحد فناوری اطالاعات شبکه و مرکز بهداشت شهرستان

جمال یوسفی

جمال یوسفی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات(IT) شبکه بهداشت و درمان سردشت

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

تنظیمات قالب